Overslaan en naar de inhoud gaan
. Tijdens de bewuste politieraad vormden het politiepersoneel en vakbonden een protesthaag aan de ingang

. Tijdens de bewuste politieraad vormden het politiepersoneel en vakbonden een protesthaag aan de ingang

Uit de resultaten van het de integriteitsaudit van het Vast Comité P naar aanleiding van incident dat dateert van oktober 2021 blijkt dat er geen structurele integriteitsschendingen konden vastgesteld werden binnen de politiezone.

Uit de resultaten van het de integriteitsaudit van het Vast Comité P naar aanleiding van incident dat dateert van oktober 2021 blijkt dat er geen structurele integriteitsschendingen konden vastgesteld werden binnen de politiezone.

Comité P stelt geen structurele integriteitsschendingen vast binnen het politiekorps van Sint-Truiden

door Jozef Croughs
datum14/09/2022
geenreactie

Uit de resultaten van het de integriteitsaudit van het Vast Comité P naar aanleiding van incident dat dateert van oktober 2021 blijkt dat er geen structurele integriteitsschendingen konden vastgesteld werden binnen de politiezone. Als er zich toch een schending heeft voorgedaan, is dat terug te brengen tot een individuele actie.

Hiervoor werden ondertussen ook de nodige tuchtprocedures opgestart door de korpsleiding en de desbetreffende politieagent Stijn J. werd ontslagen. “Als politiezone hebben we de resultaten van de audit niet afgewacht vooraleer we zelf stappen ondernomen hebben om het belang van integriteit op de werkvloer duidelijk te benadrukken”, zegt Steve Provost. Tijdens de bewuste politieraad vormden het politiepersoneel en vakbonden een protesthaag aan de ingang. “Tegen de bagger die de jongste tijd verspreid wordt over onze politiezone”, luidde het. “Deze erehaag is bedoeld voor politieraadsleden die achter ons staan”, legt Dries Vandecruys van de politievakbond NSPV uit. “Maar er zijn ook raadsleden die aan stemmingmakerij doen, die geruchten en zelfs leugens verspreiden. Voor hen was onze haag bedoeld als een ‘walk of shame’.” Door twee rotte appels werd het hele korps door het slijk gehaald. 

Lees ook:  https://www.haspengouwsnieuws.be/nl/node/1898 

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen, die beleidsmatig dienen aangepakt te worden. Een aantal van deze hebben betrekking op het ganse politielandschap. Er werd een duidelijk omschreven integriteitsbeleid opgesteld waarvan verwacht wordt dat elke medewerker deze voorschriften steeds hanteert en respecteert. Dit zowel in de omgang met burgers als met collega’s.  “We beseffen dat onze medewerkers vaak in moeilijke situaties terechtkomen. Om hen hiervoor de beste handvaten te geven, investeren we doorlopend in bijkomende trainingen en opleidingen met extra aandacht voor integriteit, zoals bijvoorbeeld dilemma-trainingen,” aldus nog de korpschef. Nieuw aangestelde integriteits-coaches zullen optreden als ambassadeur en fungeren als aanspreekpunt inzake het integriteitsbeleid van het lokale korps. De aanbevelingen van het auditrapport worden ter harte genomen en gaan hier eerstdaags verder concreet mee aan de slag.

De korpsleiding draagt integriteit hoog in het vaandel en de burger kan blijven vertrouwen op de inzet van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De korpsleiding vertrouwt erop dat elke medewerker van de politie zijn of haar job met de nodige integriteit uitvoert en indien nodig zijn we steeds bereid om hem of haar hier concreet in te ondersteunen.

 

 

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.