Overslaan en naar de inhoud gaan

Commotie rond uitbreiding van pluim -en varkenshouderij laait opnieuw op

door Jozef Croughs
datum14/08/2019
geenreactie

Extra geurstudie toegevoegd aan dossier megastallen in de varkenshouderij van het Landbouw Haesen - Hargot en de nieuwbouw van pluimveestallen in opdracht van Sofie Haesen in Gors-Opleeuw zorgen weer voor onrust. “De beroepsprocedure met de vorige aanvragen zijn nog lopende. Het gaat hier alleen om een extra toegevoegde studie over de geur emissienormen die we aan het dossier hebben toegevoegd. Dat is alles, maar we hebben de verplichting om een infovergadering te geven,” zegt Jean-Paul Haesen.

Het landbouwbedrijf van de familie Haesen - Hargot ligt in landelijke zone in Gors-Opleeuw aan de Haagsmeerstraat op de grens met Wellen. “Ons bedrijf is hier al meer dan 26 jaar gevestigd en er waren nooit klachten. Tot onze overbuur plots aanstoot nam aan ons bedrijf. Hij kwam er pas wonen en was perfect op de hoogte dat er aan de overkant van de straat een landbouwbedrijf lag, in landbouwzone nota bene. Sinds die dag heeft blijkbaar plots de hele buurt op ruim 500 meter afstand last en geurhinder van ons bedrijf,” stelt Haesen.

Huidig burgemeester Eric Awouters (Open Vld - Stroop) bestempelde de boerderij begin 2018 nog als een modelbedrijf. “Begin dat jaar stond het nog volop in de kijker tijdens een landbouwinfodag”, sprak Awouters toen.

Meteen na de bekendmaking in november 2018, van de uitbreiding van het huidig varkensbedrijf voor twee varkensstallingen en een kippenvetmesterij van 180.000 dieren, staken de protesten de kop op. Het gaat hier om een vergunning Klasse I en dan is het gemeentebestuur verplicht een informatievergadering te houden waar de experts van het bedrijf uitleg geven. Het stadsbestuur had destijds een voorwaardelijk gunstig advies afgeleverd. Daarin werd verwezen naar het wettelijk gemeentelijk structuurplan dat vermeld dat geen industrieel landbouw wordt toegelaten op grondgebied van Borgloon. De Limburgse deputatie besliste in februari dit jaar om de stal voor 180.000 kippen niet te vergunnen. “We baseren onze beoordeling op het advies van het provinciaal omgevingsvergunningscomité (POVC). Het ongunstig advies van de Vlaamse milieudienst dat bij het POVC werd ingediend voor de nieuwe kippenstal, kunnen we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen,” aldus gedeputeerde Inge Moors, bevoegd voor de omgevingsvergunningen. “De uitbreiding van het bestaand varkensbedrijf kunnen we wel vergunnen.” De Vlaamse Milieudienst gaf ongunstig advies op strengere normen inzake emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof en legt daarbij de wettelijk vastgelegde normeringen naast zich neer. Om die reden werd nu een nieuwe studie toegevoegd aan het dossier. Het bedrijf is daarop in beroep gegaan bij de minister die nu de knoop moet doorhakken.

Volgens Ronald Jacobs, actief medewerker van Natuurpunt uit Geetbets, zouden in dit dossier meer dan 80 huizen extra meer last hebben van geur en fijn stof volgens de eufemistische berekening van het MER-rapport. Ook de impact op de vlakbij gelegen habitatrichtlijngebieden (350m) en het ven gebied dat er er bijna tegen ligt (Bellevuebos) is ondanks de duizenden varkens en 180.000 kippen ook verwaarloosbaar volgens de aanvrager. Dergelijke bedrijven zijn een aantasting van het klimaat maar ook een aanslag op de landbouw. Wie de huidige inplantingsgolf in de open ruimte ziet moet zich toch vragen stellen, geen uitbreiding maar een verwijdering van deze landschapskanker zou op het agenda moeten staan,” aldus Jacobs.

Jos Ramaekers, Natuurpunt Limburg, wil nog niet reageren op het dossier. “Wij hebben onze bezwaren bij de indiening van het dossier vorig jaar bekend gemaakt. Indien het hier niet gaat om een nieuw dossier maar een aanvulling wachten wij af tot wij het volledige dossier opnieuw kunnen inkijken. Indien nodig zullen wij dan gepast reageren,” zegt Ramaekers.   

Tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/09/2019 kan de aanvraag worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de stad. Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad

 

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.