Overslaan en naar de inhoud gaan

9,5 jaar gemeentebeleid van Veerle Heeren en haar beleidsploeg doorgelicht

door Jozef Croughs
datum27/09/2022
geenreactie

Veerle Heeren haar ontslag als burgemeester werd door de gemeenteraad op  26 september 2022 bekrachtigd. Veerle Heeren was tussen 2013 en 2022 burgemeester van Sint-Truiden. Als waardering een oplijsting de verwezenlijkingen van meerderheid onder haar bewind van de afgelopen 9,5 jaar op een rijtje gezet.

 

 1. Infrastructuurwerken
  • Aanleggen glasvezel in de binnenstad en op de bedrijventerreinen
  • Gescheiden rioleringen aanleggen in heel historische binnenstad en in enkele kerkdorpen
  • Extra brede voet- en fietspaden rond de markt
  • Riolerings- en herinrichtingswerken Wilderen (2014)
  • Herinrichting Melveren-Centrum (2016)
  • Vernieuwing Luikerstraat boven- en ondergronds (2018)
  • Vernieuwing riolering Stapelstraat
  • Vernieuwing riolering Stationsstraat mét smart verlichting (2017)
  • Renovatie Begijnhof
  • Vernieuwing riolering Tiensesteenweg (2017)
  • Vernieuwing Luikersteenweg (2018)
  • Vernieuwing riolering Hamelstraat
  • Vernieuwing riolering Clockhemstraat (2017)
  • Vernieuwing riolering Naamsesteenweg (2018)
  • Vernieuwing Heilig Hartplein
  • Vernieuwing riolering Gazometerstraat (2018)
  • Vernieuwing riolering Schepen Dejonghstraat, Houtmarkt, .. (2021)
  • Vernieuwing riolering Vissegatstraat (2020)
  • Vernieuwing riolering Driewilgenstraat (2021)
  • Herinrichtingswerken riolering Groot-Gelmen (2013)  en Gelindern
  • Vernieuwing riolering Grote Markt boven- en ondergronds (2016)
  • Vernieuwde Fruitwijk (2019)
  • Uniforme terrassen rond de grote markt (2016)
  • Vroeger stond er 1 bank in de Luikerstraat, nu is de binnenstad voorzien van verschillende rustbanken. (2016-2017)
  • Her aanleg van buurtwegen en veldwegen (2018)
  • Raamovereenkomsten voor wegenis- en onderhoudswerken en asfaltering in de dorpen en binnenstad (jaarlijks groot budget)
  • Aanleg van fietspaden en fietssnelwegen (jaarlijks)
  • Restauratie Singelplein en nieuwe riolering in Brustem (2014)
  • Vernieuwde Groenmarkt als rust- en belevingsplein met fontein (2020)
  • Inrichting fonteinen aan de abdij voor meer aansluiting met de Groenmarkt (2020)
 1. Gebouwen
  • Ontwikkelen van de GAZO-site als multifunctioneel gebouw - start bouw 2016/2017 – opening 2018 – ruimte delen (parking, school lager onderwijs, deeltijdskunstonderwijs, buitenschoolse kinderopvang, kind en gezin, sportzaal, fuifzaal en foyer) – volledige sanering vervuilde site met OVAM
  • Oprichting Huis van Het Kind, met een fysieke locatie voorzien in de GAZO zodat doelgroepen makkelijker de weg hiernaartoe vinden
  • Nieuwe gemeenschappelijke en beter toegankelijke foyer voor het Cultureel Centrum en de Bibliotheek
  • Nieuwe bestemming van het kerkje OLV-Van-Fatima in Halmaal als gemeenschapshuis “het Binnenhof” (2018)
  • Bouw ontmoetingscentrum Zepperen “de VEVA” (start bouw 2017 – opening 2019)
  • Bouw ontmoetingscentrum Runkelen “den Andries” (start bouw 2018 – opening 2019)
  • Herstellingswerken ontmoetingscentrum Aalst (2021)
  • Nieuw woonzorgcentrum Villa Rosa olv zorgbedrijf
  • Vernieuwing Oud Stadhuis binnen- en buitenrestauratie (2016) en vernieuwde Toeristische Dienst (2018)
  • Beheersplan abdijsite (2018)
  • Erfpacht op Minderbroederssite (2018)
 1. Digitalisering
  • Draadloos internet voor Truiense jeugdverenigingen (2013)
  • Ontwikkeling van stadsapp (2017), als eerste Europese gemeente gekoppeld aan e-ID. Won in 2017 de Publica Award en in 2018 de Agoria Smart City Award.
  • Digitalisering van het stadskantoor waardoor heel wat documenten en attesten digitaal aangevraagd kunnen worden en een bezoek aan het stadskantoor niet meer nodig is (2017) – vernieuwing van de stadsapp in 2021 met nieuwe attesten die kunnen aangevraagd worden.
  • Online inschrijvingen voor Academies (2015)
  • Oprichting van een BurgerMeldSysteem geïntegreerd in de stadsapp (2018)
  • Gratis Wi-Fi op de markt en in de winkelstraten (2014)
  • Uniek loket voor cultureel centrum en bib (2017)
  • Automatisering en digitale tool voor uitleendienst (2017)
  • Nieuwe website LOP www.naarschoolinsinttruiden.be bundelt overzicht vrije plaatsen in Truiense scholen (2019)
  • Nieuwe module op website voor mensen met visuele beperking (2019)
  • Installatie klantencontactcenter (2020)
  • Nieuwe publiekscomputers in bibliotheek (2020)
  • Digitale infoborden in centrum en in stadsgebouwen ter vervanging van de wildplakzuilen (2021)
  • Digipunt voor digitaal advies (2021)
  • GiveADay, digitaal vrijwilligersplatform  (2021)
  • Vernieuwing ICT (pc’s, servers, beveiliging, …) – jaarlijks en groot dossier 2021
 1. Wateroverlast
  • Uitbreiding watertoets bij bouwaanvragen (2013)
  • Nieuw wachtbekken in Gelinden (2017)
  • Aanleg bufferoverstromingsgebied Halmaal
  • Bijkomende gracht in Velm om wateroverlast tegen te gaan
  • Herstellingswerken aan het brongebied van de Herkvallei in Groot Gelmen (2015)
  • Aanleg houthakseldammen, o.a. in Velm (2020)
  • Inzet drones om droogte (2018) of om overstromingsgebieden in kaart te brengen (2019)
  • Infrastructuuringrepen, regelgeving en sensibilisering in gecoördineerd driesporenbeleid tegen wateroverlast met subsidiereglement voor particulieren (2020)
  • Verbetering afwatering Akkerhof (2020)
  • Erosiewerken in Bosstraat als bescherming Klein-Gelmenstraat tegen modderstromen (2020)
 1. Klimaatacties
  • Als eerste stad in Vlaanderen koos Sint-Truiden voor een volledig elektrisch wagenpark (2015 - 2016) voor haar uitvoeringsdiensten
  • De uitrol van elektrische palen op openbaar domein én hulp bij aanvraag volgens principe “paal volgt lader” (2015). Goed voor een Klimaatprijs van de Vlaamse Overheid in 2016 (30.000€)
  • Elektrische wagens en hun gebruik beter bekend maken door het opzetten van een deelsysteem waardoor de Truiense inwoners de elektrische stadswagens konden uitlenen Autodeelproject met 2 elektrische stadswagens (2017). Won de Shift-Up prijs in 2017
  • Nieuwe glasophalingswagen op CNG (2017)
  • Deelname aan windmolenpark groene windenergie via Greensky. De Truienaar kan hier ook in investeren (2017). Won de Belfius award in 2016
  • Ondersteuning Mooimakers en acties tegen zwerfvuil (jaarlijks)
  • Jaarlijkse Big Jump voor proper water
  • Jaarlijks nacht van de duisternis (tegen lichtvervuiling)
  • Aandacht voor seizoensbebloeming
  • De stad betaalde de afkoppelingskosten voor gescheiden rioleringen zélf in plaats van de eigenaar; uniek in Limburg (2017)
  • Aankoop van 1,5 hectare hoogstambomen in Groot-Gelmen
  • Vergroening van de kerkhoven (sinds 2019)
  • Vergroening publieke ruimte/ontharding door plantvakken in plaats van gele paaltjes (sinds 2021)
  • Vergroening door mogelijkheid geveltuintjes bij burgers
  • Onthardingsdossier Veemarkt – subsidies (2019)
  • Verledding van alle openbare verlichting op grondgebied als eerste stad in Vlaanderen (2020) uitvoeringstermijn op 3 jaren
  • Bomenbeleids- en beheersplan (2018)
  • Bij-vriendelijke gemeente: ondertekenen charter met concrete acties zoals plaatsen van bijenkasten (sinds 2019)
  • Organisatie Parking Day (2019)
  • Ambitie: 2600 extra bomen tegen 2024 (2019)
  • Samenwerking met Regionaal Landschap voor gecoördineerd natuurbeleid (2020)
  • Planten van klimaatbomen
 1. Kinderen en jeugd
  • Jaarlijkse subsidies voor jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur
  • Kinderfestival Joy Joy (jaarlijks)
  • Vakantieopvang Jeugd, Sport en Spel (jaarlijks), sinds corona Bubbelpret (2020)
  • GetUp voor jongeren tussen 14 en 18 jaar (2016)
  • Kinderopvang in de dorpen en het centrum werd fors uitgebreid tijdens het schooljaar en de vakanties
  • Project Brede School won een Gouden Kinderschoen – kinderen kunnen een hobby beoefenen in de naschoolse opvang (jaarlijks)
  • Extra vestigingen en middelen voor Brede School (2019)
  • Financiële steun voor jeugdhuis EXPO (jaarlijks)
  • Opening huis van het Kind Haspengouw (2019)
  • Stad betaalt 25% van kostprijs Buzzy Pass (sinds 2014 – jaarlijks)
  • Fuifbunker “Sector-L” op Stayen (2014)
  • Oprichten “Moestuintjes op school”
  • Ondersteuning “Groene School” in Velm
  • Financieren van zitbanken op de speelplaats van alle scholen in de stad (2018)
  • Aan de hand van de “Buitenpret”-bevraging kregen we feedback over de 45 speelterreinen en konden we gerichte aanpassingen uitvoeren – jaarlijks vernieuwingen en verbeteringen aan de speeltuinen
  • Vernieuwde Speeltuin op “t Speelhof (2018)
  • Oprichting Dierenparkje ’t Speelhof dankzij Truiense Kinderraad (2016)
  • Hartjesweide op kerkhof Schurhoven als begraafplaats voor ongeboren baby’s (2016)
  • Huiswerkbegeleidingsproject voor kinderen met leerproblemen (sinds 2017)
  • Opstart Habbekrats (sinds 2018)
  • Opstart OverKophuis (2021)
  • Blokruimtes voor studerende jongeren o.a. in bib, Minderbroeders klooster, Sint-Martenkerk (jaarlijks)
  • Lancering crisiskaart voor jongeren in noodsituaties (2019)
 1. Toerisme en erfgoed
  • Sinds 2014 Sint-Truiden by Lights in verschillende versies (By Lights by Music, …) om Erfgoed en monumenten in de schijnwerpers te zetten
  • Gaststad van de internationale bloemschikwedstrijd Eurofleurs (2017)
  • Expo “Hallo Micro” om ons verleden te documenteren en te eren
  • Restauratie historisch perron aan het stadhuis (2014)
  • Herstelling standbeeld heilig Hartplein (2018)
  • Oprichting erfgoedwebsite “Erfgoud” (2019)
  • Restauratie Spikboomkapel in Brustem, het kleinste monument van Sint-Truiden (2016)
  • Abdijmolen na 25 jaar in oorspronkelijke staat hersteld (2016)
  • Monument opgericht voor de gesneuvelde Sikh tijdens WOI
  • Viering 7-jaarlijkse Trudofeesten nieuw leven ingeblazen (2019) met musical
  • Ondersteuning Haspengouw als wijnstreek door samenwerking met zusterstad Duras (FR) en de tweejaarlijkse wijnfeesten op domein Duras
  • Meer kunst in het straatbeeld (Brustem, De Kus)
  • Nieuwe wandelingen en fietsroutes met beleving: Bottenwandeling, sprookjestochten Kunstenwandeling, Fruitvallei, …
  • Sint-Truiden by Lights (jaarlijks)
  • Burchtruïne Brustem wordt aantrekkelijke erfgoedsite (start dossier 2015) – subsidie 1 mio euro 2021 –  in uitvoering
  • Nieuwe Stolpersteine als eerbetoon aan oorlogsslachtoffers (2017 en 2018)
  • Erfgoedpremies 3 mio euro voor onderzoeks- en behoudswerken Speelhof (2021)
  • 20 miljoen euro voor restauratie erfgoedsites (2019)
  • GAZOdepot eerste onroerend erfgoeddepot in Limburg (2021)
 1. Buurtwerking
  • Project Bloemen in het dorp (2013)
  • Aanstelling van een buurtcoördinator (2016)
  • Oprichten en ondersteunen buurtcomités (verdrievoudiging van aantal buurtcomités sinds aanstelling buurtcoördinator)
  • Opstart nieuw buurtrestaurant in Zepperen en Gelinden, samen met het Sociaal Huis en vzw het Heft (2014)
  • Oprichting Volkstuintjes in Zepperen
  • Ondersteuning Dag van de Buren (jaarlijks sinds 2017)
  • Pret in het Park (jaarlijks sinds 2018)
  • Kruidenbakken op verschillende locaties om buurtbewoners te verenigen (2019)
  • Integratieproject rond volkstuintjes (2019)
  • Therapeutische buurttuin: samenwerking tussen stad en psychiatrisch centrum Asster (2020)
  • Versterking sociale samenhang met installatie Babbelbank (2020)
 1. Economie/bedrijven/handel
  • Ondersteuning ondernemers met nieuwe dienst lokale economie en huis van de ondernemer (2014)
  • Halfuur gratis parkeren op Shop&Go plaatsen (2016) om lokale aankopen te stimuleren – handhaving gebeurt via camera’s
  • Verdere uitrol en bekendmaking van het Fietspunt met sociale werkkrachten
  • Optimaliseren bedrijventerrein en uniformiseren van de terreinen door “Poort Haspengouw”
  • Ontwikkeling DronePort wat Sint-Truiden op de Europese kaart zetten inzake Drone-innovatie en technologie
  • 4-seizoensterrassen voor alle horecazaken op grote Markt (2016)
  • Lancering slim productienetwerk/Smart Lean Lead Network met o.a. automotive sector in Sint-Truiden (sinds 2018)
  • Oprichting tewerkstelling cel naar aanleiding van herstructurering Punch (2020)
  • Digitalisering voor ondernemers (2020)
 1. Sport
  • Buurtsporten – in verschillende deelgemeenten (2014)
  • Jaarlijks onderhoud sportaccommodaties
  • Eerste G-sportkamp (2019) en verder inzetten op G-Sport
  • Vernieuw bewegingspark op Speelhof (2014)
  • Huisvesting petanqueclubs op Stayen (2014)
  • Monumentenrun (eerste editie in 2015, jaarlijks evenement)
  • Grote Prijs Tim Willens (2015-2016)
  • Nieuw zwembad “Bloesembad” en aanpalend sportpark (geopend 2021)
  • Nieuwe sporthal “Trudo” op de Veemarkt (geopend november 2015)
  • City Foot Golf doorheen de stad (2018)
  • Aanleggen kunstgrasveld voetbal in Velm (2018)
  • Nieuwe petanque terreinen o.a. Fruitwijk en Olympialaan (2018)
 1. Veiligheid
  • Uitbreiding brandweerkorps en aanstelling ambtenaar noodplanning (2013)
  • Nieuw GAS-reglement met nadruk op bemiddeling en preventie (2014 en aanpassing 2021)
  • Nieuwe brandweerwagen (2014)
  • Brandweer gaat naar Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg (2014)
  • We investeren in meer dan 66 camera’s (mobiel, vast en ANPR) op het grondgebied (sinds 2016)
  • Nieuw dispatchlokaal lokale politie om de interventieploegen bij te staan.
  • Oprichting veiligheidslokaal in het stadhuis om organisatie van o.a. evenementen te coördineren.
  • Ondersteuning van BE-alert
  • Nieuw noodlokaal bij de brandweer, waar ook het stedelijk crisiscentrum is ondergebracht.
  • Veilige schoolomgevingen en uitrol Route2School (2021)
  • Aankoop nieuwe politiewagens
  • Aankoop elektrische fietsen voor wijkagenten (2021)
  • Jaarlijks uitdelen fietslichtjes tijdens bezoek aan de zesdejaars lager onderwijs in kader van verkeersveiligheid
  • Investeringen in verkeersveiligheid rond scholen (sinds 2014)
  • Verkeersmaatjes aan basisscholen (2014)
  • Smartphones voor gemeenschapswachten (2016)
  • Eerste buurtinformatienetwerk (2019)
  • Nieuwe signalisatieborden voor veiligheid spelende kinderen (2019)
  • Zone 30 binnen de vesten en aan scholen en extra fietspaden en -oversteekplaatsen (2019)
 1. OCMW/Armoede
  • Subsidies binnengehaald voor project kinderarmoedebestrijding (2013)
  • Inzetten op armoedebestrijding met Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (2016)
  • Hulpverlening aan dak- en thuislozen – verderzetten project Cabrio (2019)
  • Jaarlijkse steun aan Sint-Vincentius, Onder Ons, Team Hope, …
  • Lancering UITPas (2018)
  • Lichtjes in het Park met “jassenboom” om geen enkel kind in de kou te laten staan (sinds 2019)
  • Lancering signalenkaart voor onderwijs in strijd tegen kinderarmoede (2021)
  • Voorrang aan alleenstaanden met kind bij toewijzing sociale woning (2021)
 1. Corona (maart – heden)
  • Oprichting triagecentrum in Trudosporthal en inzet eigen personeel (maart 2020)
  • Opstart schakelzorgcentrum (april 2020)
  • Belronde naar alle 80-plussers en bezoek wijkagenten (maart 2020)
  • Website Sint-Truiden Solidair (maart 2020)
  • Boodschappendienst (maart 2020)
  • Bibliotheek aan huis (maart 2020)
  • Herbruikbare mondmaskers voor elke Truienaar (mei 2020)
  • Opstellen van impactplan om uitdagingen ten gevolge van corona een antwoord te bieden : 2 miljoen euro injecteren in lokale economie, o.a. Welkom Terug Bon, 1001 nachten bon, …. (juni 2020)
  • Hygiëneboxen voor scholen voor veilige opstart (mei 2020)
  • Rondgang ambtenaar noodplanning, preventieadviseur en ziekenhuishygiënist bij horecazaken, winkels en scholen ter ondersteuning van heropening (mei 2020)
  • Bubbelpret, vakantieopvang volgens coronamaatregelen (juli 2020)
  • Zomeractiviteiten Kozjei in de kottei (juli 2020)
  • Corona kampkoffer voor jeugdbewegingen voor een veilig kamp (juli 2020)
  • MMR Zomerruns ter vervanging van Monumentenrun in 2020 (juli 2020)
  • Bijkomende maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in functie van heropstart van schooljaar (september 2020)
  • Herdenkingsviering corona-overledenen (september 2020)
  • Solidariteitsactie “het warmste geschenk” (december 2020)
  • Inrichting Minderbroederssite als vaccinatiecentrum (januari 2021)
  • Inrichten testcentrum in Trudosporthal na uitbraak in Truiense scholen (januari 2021)
  • Organisatie taxiritten naar vaccinatiecentrum (maart 2021)
  • Organisatie corona-proof zomerevenementen Deistag en Donnestag (juli 2021)
  • Ondersteuning zomerscholen om leerachterstand weg te werken (juli 2021)

Voor 2022 stonden nog diverse uitvoeringen op stapel. Het is uitkijken naar de opvolging   

 

 

 

 

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.