Overslaan en naar de inhoud gaan

De voormalige suikerfabriek Mellaerts wordt gesaneerd

door Jozef Croughs
datum29/11/2019
geenreactie

Begin volgend jaar starten de saneringswerken van de historisch vervuilde percelen achter de Vierkantshoeve van Bernissem 18 in Sint-Truiden. De oude suikerfabriek Mellaerts werd in 1959 gesloopt en een deel van het terrein is vervuild met zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).   

Ambtshalve werden door OVAM een aantal privépercelen op de eigendom van de familie Limpens onderzocht waarop tussen 1840 tot 1939 de suikerfabriek Mellaerts actief was. De handelsactiviteiten uit die periode hebben geleid tot zware bodemvervuiling in de bovenlaag van de aarde.

“De onderzoeken zijn intussen afgerond met de eindconclusie dat voor de bovenlaag een lichte sanering noodzakelijk is. Het saneringsplan is in opmaak en ze zal begin volgend jaar worden uitgevoerd. Het gaat niet om een vrij omvangrijke sanering en het is de bedoeling dat de grond een 70 cm vanaf het maaiveld zal worden afgegraven waarna een geo-textiel wordt aangebracht waardoor de eventueel lager zittende verontreiniging de goede vulgrond niet kan besmetten,” zegt Jan Verheyen van Ovam. 

Nog volgens Verheyen gaat het hoofdzakelijk om de percelen van de vroegere fabriekssite welke intussen tot akkerlanden werden omgevormd. Men wilde dit jaar nog starten met de saneringswerken maar het dossier liep vertraging op.  “Het hele terrein is opgenomen als stads- en dorpsgezicht en de hoeve is geklasseerd als bouwkundig erfgoed. En daar waren extra toelatingen nodig van het Agentschap Onroerend Erfgoed om de sanering op te starten “besluit Verheyen. 

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.