Overslaan en naar de inhoud gaan
Dries en Geert Claes met schepen Johan Mas op het Steltersveld waar het bufferbekken van de stad en Fluvius komt. — © Jozef Croughs

Dries en Geert Claes met schepen Johan Mas op het Steltersveld waar het bufferbekken van de stad en Fluvius komt. — © Jozef Croughs

Onder meer in 2016 kreeg Zepperen veel water te slikken. — © Jozef Croughs

Onder meer in 2016 kreeg Zepperen veel water te slikken. — © Jozef Croughs

Waterbekkens moeten zowel droogte als wateroverlast aanpakken in Zepperen

door Jozef Croughs
datum15/04/2023
geenreactie

De fruittelers Geert Claes en zijn zoon Dries in de Startelstraat in Zepperen zijn de initiatiefnemers voor een oplossing van deze twee problemen. Enerzijds de waterbehoefte voor de beregening van 22 hectare fruitbomen bij waterschaarste voor zijn bedrijf en anderzijds met het opvangen van het hemelwater wij onweersbuien en overstromingen in Zepperen. Volgens Claes biedt het project een oplossing voor de beide problemen.

“Tien jaar geleden had ik het al een keer voorgesteld aan de Watering van Sint-Truiden om een perceel plantage af te staan voor de aanleg van een bufferbekken. Eindelijk liggen er nu concrete plannen op tafel voor het project ‘Fruitwater’, weliswaar niet op mijn perceel, maar op een vlak bij op een hectare groot en beter gelegen perceel op het Steltersveld ”, zegt Geert Claes.

Het ‘Fruitwater’ project brengt de drie partijen en hun vragen samen. De fruitboeren zijn op zoek naar een duurzame waterbron. Fluvius kocht een perceel om overtollig regenwater dat afgevoerd wordt via de gescheiden riolering te bufferen. En de Stad Sint-Truiden wil wateroverlast (uit de Oude Beek) in het centrum van Zepperen vermijden. De bufferbekkens bufferen het overtollige water van de gescheiden riolering en de Oude Beek. Met het opgeslagen water kunnen de fruitplantages een heel jaar de juiste vochtigheidsgraad op peil  houden. 

Voor de opvang van het regenwater uit de gescheiden riolering is een bufferbekken van 4.000 m³ nodig. De kost wordt gedragen door een rioleringsproject van Fluvius. “Sint-Truiden wil het bufferbekken ook inzetten voor waterbeheersing van de Oude Beek, dus is een groter bufferbekken van 13.000 m³ nodig met mogelijkheid op uitbreiding. Via een overstortsysteem zal bij een hoge waterstand het overtollig water uit de Oude Beek worden geleid naar het bufferbekken. De stad neemt die kost op zich”, weet Johan Mas, schepen van Openbaar domein.

“Wij investeren in de persleiding, en een bijkomende bufferbekken op onze terreinen van 10.000 m³ samen met de bijhorende pompstations die het water naar ons bufferbekken pompen”, zegt Claes “Vanuit onze bufferbekken wordt het water aangesloten op 6 haspels voor het besproeien van de fruitboomgaarden. Daarvoor wordt druppelirrigatie ingezet, wat spaarzamer is dan andere irrigatie en waarbij de bodem als buffer maximaal benut wordt”.

Voor de begeleiding in dit project werd beroep gedaan op United Experts. “Wij ondersteunen ondernemingen, en mijn expertise is afvalwater en in het bijzonder hoe kunnen er oplossingen gevonden worden. In dit project hebben wij mee ondersteunt en nagedacht wat hier de beste oplossing kon bieden. Wij hebben ook begeleid bij de aanvraag voor de subsidies bij de VMM”, zegt Lies Bamelis.

Wat het project in Sint-Truiden betreft kwam er een vraag van de Vlaamse Gemeenschap om het bufferbekken wat over te dimensioneren omdat de streek veel fruittelers telt. ”Bedoeling is om er een waterreservoir te maken welke door de fruittelers kan gebruikt worden in periodes van droogte. Ik kan ook nog de faseringen meegeven voor de verdere uitwerking. Volgens onze informatie zou eind april zou de goedkeuring komen van de stad waarna wij de aanbestedingen kunnen uitschrijven zodat einde van dit jaar de werken kunnen opstarten”, besluit Wim Vandesichel, Fluvius.

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.