Overslaan en naar de inhoud gaan

Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven staan in de etalage

Lees ook: Engelmanshoven viert 100-jarig jubileum van parochiekerk.
door Jozef Croughs
datum07/05/2022
geenreactie

De Sint-Jan Baptistkerk te Engelmanshoven, de bijbehorende pastorie en de parochiezaal naast de drukke Luikersteenweg (N3) staan te koop. Het kerkhof van Engelmanshoven blijft wel actief als begraafplaats en wordt niet betrokken in de verkoop. De mogelijkheid tot herinrichting als een afscheidstuin wordt nader onderzocht met het oog op vergroening en verfraaiing. De verplaatsing van de kostbare grafmonumenten die moeten gebeuren zal met het grootste respect zijn.

“De kerk van Engelmanshoven is al een tijdje niet meer in gebruik”, zegt schepen van kerkraden Jo François. “Ook de parochiezaal op het terrein, die eigendom is van de kerkfabriek, vervult niet langer zijn functie als hefboom voor het dorpsleven. Uitgangspunt was wel dat we zowel voor de stad als de kerkfabriek de lopende vaste kosten moeten inperken. Nu kosten verschillende mankementen, het dagelijks onderhoud, energie en verwarming handenvol geld.” Om die reden keurde het College van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden een voorstel tot samenverkoopovereenkomst goed.

“Aangezien de pistes die we daarvoor hebben onderzocht alle in de richting wijzen van externe initiatieven, ligt de verkoop van de site aan derden op dit moment het meest voor de hand, maar andere formules zoals recht van opstal en erfpacht zijn niet uitgesloten”, verduidelijkt schepen François, ook bevoegd voor financiën.

‘De opbrengst na verkoop zal volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel tussen de kerkfabriek en het lokaal bestuur worden verdeeld’, vult waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers aan. ‘Voor de definitieve verkoop wordt het verkoopdossier voorgelegd aan de gemeenteraad, de kerkraad en het bisdom, met het oog op de onttrekking van de kerk aan de eredienst.

In het kerkenbeleidsplan is de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen, in het aangrenzende kerkdorp bestemd als prioritaire kerk met behoud van de erediensten.

Lees ook: Engelmanshoven viert 100-jarig jubileum van parochiekerk

https://www.haspengouwsnieuws.be/nl/node/2109  

Stad / Gemeente

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.